จองที่ร้าน BISTRO Couplet

▶Please be informed that any reservation will be cancelled after 15 min late if the restaurant is not contacted.
▶Please inform us of any food allergies.
▶We can’t guarantee a table reservation, in that case it will be a counter seat. For a group of 9 peoples or more please inform the restaurant if you wish to eat a course menu.
Thank you for your understanding.
※During crowded time, there is a 3 hours time limit for seat.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

What is the reason of your venue?
Please write here if you have any food allergies. Merci

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.