Đặt bàn tại BISTRO Couplet

▶Please be informed that any reservation will be cancelled after 15 min late if the restaurant is not contacted.
▶Please inform us of any food allergies.
▶We can’t guarantee a table reservation, in that case it will be a counter seat. For a group of 9 peoples or more please inform the restaurant if you wish to eat a course menu.
Thank you for your understanding.
※During crowded time, there is a 3 hours time limit for seat.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

What is the reason of your venue?
Please write here if you have any food allergies. Merci

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.