จองที่ร้าน Ginza Kanizen

◾️◾️◾️ Important notice regarding reservations ◾️◾️◾️
≪Reservations for Matsuba Crab have started≫
We are expecting it to be crowded again this year, so please make your reservations early.
Also, in order to accommodate as many customers as possible, please understand that the seating will be limited to 2 hours.

≪Notice regarding measures against coronavirus≫
Thank you very much for your continued support. Currently, at "Kanijenne Ginza", as a countermeasure against the new coronavirus infectious disease, we are only providing information for all rooms to be completely private rooms.
In addition, please rest assured that we are taking all possible measures such as thorough hand washing and alcohol disinfection for employees and obligatory wearing of masks.

≪Other information regarding reservations≫
・Please refrain from wearing light clothing such as tank tops, shorts, and sandals.
*We will keep your card information at the time of reservation, but payment will not be made. Please pay the actual usage fee at the store on the day.

▶ Cancellation policy
Cancellation on the day: 100%
Cancellation the day before: 50%
Cancellation fee will be charged.

Kanijenne Ginza store owner

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.