จองที่ร้าน Chez Olivier

Opening Schedule :
LUNCH : 11:30 ~ last order 13:30 ( 14:30 closed)
DINNER : 17:00 ~ last order 18:30 (20:00 closed) until May 11th, 2021.

Restaurant is closed on Sunday & Monday

For reservation of 1 person, please accept to seat at the chef's counter in front of the kitchen if the restaurant is full.

COVID-19 :
We would like to ask our customers two requests:
1. Cooperation with temperature checking at the entrance of the restaurant.
2. Hands disinfection with a hydro alcoholic spray at the entrance.

We will continue to take precautions to prevent the spread of infection:
Wearing a mask, checking the staff temperature in the morning, cleaning and disinfecting the room and the kitchen between the 2 services, providing a hydro alcoholic spray at the entrance of the restaurant, and limiting the number of customers in the restaurant.
We apologize for all inconvenience and thank you for your cooperation.

การร้องขอ

Do you have any food allergies?
Please specify the number of people with allergies, and also specify allergies with as much detail as possible.
For example, one person is allergic to crustaceans, but can eat shells and fish.
Or, one person cannot eat meat, but meat broth is ok.
For vegetarian people, please specify ingredients you cannot eat.
If you desire a message on your dessert plate (birthday, wedding anniversary…), please inform us your message .
If your message is too long, we will not be able to write it harmoniously on the dessert plate.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.