จองที่ร้าน Cicada

Please call the restaurant directly for dinner time reservations on December 24, 25 and 31and for lunch time reservations on December 30, 31.

WEB reservations have a limited amount of available seats. If your preferred date and time is unavailable online, please call us directly as other options may be available.

◆Please inquire by phone for parties with children under 6 years of age.
◆No pets allowed. We apologize for the inconvenience.
◆Changes/cancellations are accepted within one day of the reservation date. There may be cancellation fees if guests fail to cancel within the designated time.
◆Please call the restaurant directly for reservations regarding parties of 9 or more, day-of reservations, or any other inquiries.
◆ Please be advised there is no air conditioning in the terrace area.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.