จองที่ร้าน Dazzle (Ginza)

※Please note that your reservation may be canceled if you are delayed over 20 minutes from your reservation time.
※We require a notice for any reservation changes at least 24 hours before.
 Cancellations without prior notice will incur a cancellation fee.

◆No smoking allowed on the premises.

◆No Hats or Headgear
No Shorts, Sweat Pants
No Tank tops or Training Wear,
No Beach Sandals or Beach Wear

◆Children six years and older are welcome both during lunch and dinner time.
Thank you for your understanding and cooperation.

--- Store phone number:03-5159-0991 ---

การร้องขอ

We may contact you to confirm your reservation.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.