จองที่ร้าน Dazzle (Ginza)

※Please note that your reservation may be canceled if you are delayed over 20 minutes from your reservation time.
※We require a notice for any reservation changes at least 24 hours before.
 Cancellations without prior notice will incur a cancellation fee.
※Only non smoking tables reservation are available.Please contact us if you would like to request smoking tables.

※No Hats or Headgear
No Shorts, Sweat Pants
No Tank tops or Training Wear,
No Beach Sandals or Beach Wear

※Children six years and older are welcome both during lunch and dinner time.
Thank you for your understanding and cooperation.
※Store phone number:03-5159-0991

การร้องขอ

We may contact you to confirm your reservation.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.