จองที่ร้าน Dazzle (Ginza)

※Please note that your reservation may be canceled if you are delayed over 20 minutes from your reservation time.
※If you’d like an course meal, please mention that on the NOTE area.
※We require a notice for any reservation changes at least 24 hours before.
 Cancellations without prior notice will incur a cancellation fee.
※Only non smoking tables reservation are available.Please contact us if you would like to request smoking tables.

※No Hats or Headgear
No Shorts, Sweat Pants
No Tank tops or Training Wear,
No Beach Sandals or Beach Wear

※Children six and older are welcome both during lunch and dinner time.
Thank you for your understanding and cooperation.
โปรดเลือกเวลาในโซนเวลาท้องถิ่นของร้าน

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

※ โปรดมั่นใจว่าคุณจะได้รับอีเมล์จาก "tablecheck.com" domain
รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.