จองที่ร้าน Dominique Bouchet Tokyo

We don't accept any BYO cake.
Online reservations are available for tables up to 2 guests, please contact us for any other request.
☎ +81(0) 3-6264-4477
✉ info@dominique-bouchet.jp

Food Restrictions
We are happy to accommodate any special dietaries upon notification in advance.
I'm sorry, we don't permit food and drinks from outside into our establishment
Dress Code
The dress code is smart casual. Men should wear tailored jackets. We will refuse admission in casual clothes such as jeans and T-shirts.
Children
Children over 12 years old are welcome to dine with us.

All items above are subject to 12% Service Charge

✋ To prevent the spread of Virus Covid-19,
we ask our dear guests to disinfect their hands at their arrival.

💳 Cancellation Policy
Please note that a Credit Card will be required to secure your reservation. Depending on the chosen menu, a deposit will be debited but refunded after your visit.
Thank you for your understanding.

การร้องขอ

As we would like to adapt our service to your expectations,
feel free to inform us about your meal purpose.
We can prepare a plate to celebrate the anniversary. Please write a message if necessary.
From December 21st to December 26th, I will not write a Christmas message on the message plate.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.