จองที่ร้าน Elements - ANA InterContinental Beppu Resort & Spa

※Restaurant service hours may change temporarily. We apologize for the inconvenience.
▶Menus and prices may change without any notification.
▶Specific table requests are subject to availability.
▶"Oita Tabi Wari Coupon" are not available.
▶KIDS PRICE POLICY: Children from 6 to 11 years old will be charged child’s price of 50% off from regular adult price per person. One child up to 5 years old per adult is free of charge. Additional children up to age 5 will be charged child’s price.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

คอร์ส

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.