จองที่ร้าน Takao Kinsuitei

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you can't contact us after 15 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶Please contact the store directly for reservations of 9 people or more.
Inquiries by phone: 075-861-0216
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please enter your contact information on the day in the comments section. (mobile phone, etc.)
For seasonal use of the river bed from May to November, we will prepare the river bed even in case of rain, light rain, or rain. If it rains like a storm, we may prepare meals inside the restaurant. Thank you for your understanding.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.