Đặt bàn tại Takao Kinsuitei

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you can't contact us after 15 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶Please contact the store directly for reservations of 9 people or more.
Inquiries by phone: 075-861-0216
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please enter your contact information on the day in the comments section. (mobile phone, etc.)
For seasonal use of the river bed from May to November, we will prepare the river bed even in case of rain, light rain, or rain. If it rains like a storm, we may prepare meals inside the restaurant. Thank you for your understanding.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.