จองที่ร้าน Maison de Cerisier

▶ If you can not contact us after 30 minutes of reservation Please be sure to contact us if you are late as it may be treated as cancellation treatment.
▶ Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy.
▶ Regarding seat selection, we may not be able to comply with your request, please be forewarned.

▶ Please let us know in the remarks column if you are bringing in children of preschool children.
Week 2 of the month is also welcoming children with small children.
(If it is determined to be a nuisance or the like of the other guests cry, there might be such as help us get take you once outside. Please acknowledge)
▶ We will only use the service hours on Saturdays, Sundays and public holidays for two and a half hours.
▶ If you have any other requests, please fill in the request column.

(Every Monday Other irregular holiday) 7/3 (Tue) 7/17 (Tue) 7/31 (Tue)

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.