Đặt bàn tại Maison de Cerisier

[regular holiday, other irregular holidays] (Monday, Tuesday) Lunch 12:00-16:00 (Last order 14:00) Dinner 18:00-22:30 (Last order 20:00)
▶Transportation: 15 minute walk from Shibuya Station.  Take the Tokyu Trance Bus[ Daikanyama Loopline ] and get off at [Hachiyama-cho Koban-mae] bus stop and walk 1 minute.
10 minute walk from Daikanyama Station or Shinsen Station.
Please be sure to contact us if you are late as we may treat it as a cancellation.
▶Please let us know the purpose of the dinner party (birthday, entertainment, etc.) and any food allergies.
▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶Please refrain from bringing children under elementary school age.
▶If you have any other requests, please fill in the request column.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.