จองที่ร้าน LA BOUTIQUE de Joel Robuhon Ebisu Garden Place

*** This is the takeaway reservation page for the Yebisu Garden Place store. *** ▶ Online reservations will be accepted until 19:00 two days before the desired date of receipt. Please note that the reservation acceptance period may differ for seasonal products. ▶ Changes cannot be made after making a reservation. If you want to change it, please cancel and make a reservation again.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.