จองที่ร้าน Secchu Yokota

การร้องขอ

If you have dined with us under a different reservation name, or your guest has dined with us before, please feel free to list the name(s) below. (Whenever possible we take it into account when considering the menu.)
[ALLERGIES, FOOD RESTRICTIONS]

Kindly confirm whether there are any allergies or dietary restrictions for all guests in advance and list in the space provided below.

We are unable to accommodate gluten allergy, severe egg allergy or vegetarian & vegan menu/cannot guarantee for dietary restrictions unconfirmed in advance of the reservation date.

All dishes are prepared in the same kitchen with limited space. Depending on the severity of allergies, we may not be able to accommodate your request.
The 2 hour omakase starts 15 minutes past the reservation time, and proceeds for all groups together. As we offer three fixed seating times per day and the end time cannot be extended, we ask for your and your guests' timely arrival. We are unfortunately unable to serve the full menu for guests arriving 30 minutes or more past the reservation time. We thank you for your kind understanding and support.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.