Đặt bàn tại Dining Bar Sky Cruise Makuhari - APA Hotel & Resort Tokyo Bay Makuhari

Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies. Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.
trên 65 tuổi
dưới 11 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.