Đặt bàn tại Fine Dining La Provence - InterContinental Tokyo Bay

▶★Business hours are subject to change to prevent the spread of corona infection. Please check here . ★ ▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection. ▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late. ▶Please note that children under the age of 8 are not allowed to enter the store. ▶ For private room reservations, please select only the number of adults from the number of people selection below. If you have children, please write their age and number in the details of each plan. Inquiries by phone: 03-5404-7895 (Telephone reception hours 10: 00-21: 00) ✉ If you approve the distribution of the e-mail magazine, we will send you a special offer only for e-mail magazine members ✉

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.