Đặt bàn tại Itsuki Chaya Arashiyama Honten

*Please be sure to arrive at the store at least 5 minutes before your reservation time*
▶Due to other customers' reservations, if more than 10 minutes have passed from the reservation time, the reservation will be automatically canceled. *During busy times, it will be very difficult to connect by phone, so please be sure to wake up before your reservation time.
▶If you cancel without notice on the day of your reservation, you will be charged 100% of the cost of the meal for each person as a cancellation fee.
▶Cancellations are only accepted via reservation email, so please cancel via reservation email. ▶︎Please note that reservations will not be accepted after 5pm the day before.

Payment at the store is cash only.
▶When making a reservation, you will need to register your credit card. *Since this is not an advance payment, we will conduct a credit check with a 50 yen debit.
▶Payment has not been completed with the card registered at the time of reservation. Please pay in cash on the day.
▶If you are making a reservation for 7 or more people, please divide the reservation into 3 or 4 people.
▶If children will be eating the same menu as adults, please enter the number as the number of adults.
▶Seating time is limited to 50 minutes per group.
▶Currently accepting reservations until March 31st.
▶We will be closed on February 15th.

*We only accept reservations for the Arashiyama main store. If you are using Fushimi Inari store, Pontocho store, or Shimizu store, please select from the tab above. Contact us on Instagram: https://www.instagram.com/kyotoitsukichaya
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Nếu bạn có bất kỳ dị ứng thực phẩm, xin vui lòng cho chúng tôi biết. * Chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi, yêu cầu thay đổi chỗ ngồi, hoặc yêu cầu. Vui lòng chỉ điền nếu bạn bị dị ứng thực phẩm.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.