Đặt bàn tại Hill Side Grill Restaurant - HIYORIオーシャンリゾート沖縄

▶️If you do not arrive 15 minutes from your reservation time, your seat will be open.
▶️Please note that we may not be able to accommodate your seating requests.
▶️For reservations of 11 people or more, please contact us directly on +81 098-923-1634
▶️Please note that seating will be two hours for lunch and dinner limited time.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.