Đặt bàn tại SOWER

[Đặt chỗ] ▪ Chỉ nhận đặt chỗ nhà hàng trước tối đa 2 tháng. Nếu bạn muốn ở lại, vui lòng đặt phòng từ trang chủ của L'Hotel du Lac. ▪ Bạn sẽ cần nhập thông tin thẻ tín dụng của mình để đặt chỗ. Chỉ khi hủy, phí hủy sẽ được tính từ thẻ đã đăng ký. (Thanh toán sẽ được chấp nhận vào ngày diễn ra sự kiện) ▪ Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không đáp ứng được yêu cầu của bạn về việc chọn chỗ ngồi. ▪ Chúng tôi cung cấp dịch vụ bằng tiếng Nhật và tiếng Anh. Nếu bạn muốn trả lời bằng tiếng Anh, vui lòng ghi rõ điều đó trong cột yêu cầu. ▪ Khách đặt từ 5 người trở lên vui lòng liên hệ trực tiếp cửa hàng. [Thận trọng] ▪ SOWER không có bữa ăn hoặc ghế cho trẻ em. Chúng tôi chỉ nhận đặt chỗ cho trẻ em có thể thưởng thức các bữa ăn theo khóa học như người lớn. ▪ Tại nhà hàng của chúng tôi, các bữa ăn sẽ bắt đầu cùng một lúc. Nếu bạn đến muộn so với thời gian đặt trước, chúng tôi có thể không chuẩn bị được tất cả các món ăn. [Huỷ bỏ] ▪ Nếu bạn không thể liên hệ với chúng tôi sau thời gian đặt chỗ 15 phút, chúng tôi có thể được coi là huỷ bỏ, vì vậy hãy nhớ liên hệ với chúng tôi nếu bạn đến muộn. ▪ Phí hủy đặt phòng sẽ được tính từ 48 giờ (2 ngày) trước khi đặt phòng. 48 giờ trước (2 ngày trước): 50% 24 giờ trước (1 ngày trước): 100% [Đang chờ hủy] ▪ Nếu không còn chỗ vào ngày mong muốn, chúng tôi sẽ chấp nhận chờ hủy. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại. Yêu cầu: 0749-89-1888

Yêu cầu

Nếu bạn có bất kỳ thành phần dị ứng nào, vui lòng cho chúng tôi biết chi tiết. Ví dụ) Dị ứng hạt (kể cả dầu)
Xin vui lòng cho chúng tôi biết bạn sẽ đến nơi bằng cách nào. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ đưa đón, vui lòng kiểm tra email bạn nhận được sau khi việc đặt chỗ của bạn được xác nhận để xác nhận thời gian đón.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.