จองที่ร้าน Saishun - アパホテル仙台駅五橋

♪ New Year's Party Plan ♪
We have 3 courses of Ya, Aoi and Hana. All you can drink with 1,500 yen (tax included) per person!

Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy.

【Notes】
· Change of reservation · Please contact the cancellation by 2 days in advance.
· There is a day not available on special days or events.
· Because there is a case of charter, please inquire in advance.
· We refuse to offer alcoholic beverages to minors and drivers.
· The table for non-smoking seats and the smoking seats are available for raising.
· Please inform us of any questions in "Request column".
· Please make inquiries by phone for reservations with more than 10 people.
11 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.