Đặt bàn tại Saishun - アパホテル仙台駅五橋

♪ New Year's Party Plan ♪
We have 3 courses of Ya, Aoi and Hana. All you can drink with 1,500 yen (tax included) per person!

Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy.

【Notes】
· Change of reservation · Please contact the cancellation by 2 days in advance.
· There is a day not available on special days or events.
· Because there is a case of charter, please inquire in advance.
· We refuse to offer alcoholic beverages to minors and drivers.
· The table for non-smoking seats and the smoking seats are available for raising.
· Please inform us of any questions in "Request column".
· Please make inquiries by phone for reservations with more than 10 people.
dưới 11 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.