จองที่ร้าน Pastry Shop "Dorer" - Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers

Pastry Shop “Dorer”
Our pastry shop Dorer connects directly with the underground shopping complex of Yokohama Station (west exit), and offers a tempting array of beautiful brown breads, cookies and cakes, as well as a selection of classic hotel-made pastries.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.