จองที่ร้าน Chinese Restaurant Jade Garden - Hyatt Regency Tokyo

▶Reservations that fail to show within 15 minutes without notice will be released for walk-in guests. All members in your party must be present before being seated.
▶Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.)
▶Please let us know in advance if you have any food allergies or special dietary restrictions.
▶ Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.

*Images are for illustrative purposes only.
*All menu items may change depending on the day's produce.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.