จองที่ร้าน Meat and Wine Jinen

▶︎About children's entry Children over 13 years old must order a course just like adults. If ordering a course for a child under 12 years old, please select the number of people as "adults" . Please be sure to check here for information about small children's entry.

▶︎ Customers using a private room (up to 4 adults) must also check here .

▶︎ Please make a reservation by phone for parties of 8 or more (we may be able to make reservations even on closed days for large groups, so please contact us).

▶︎ Even if you cannot make a reservation online, you may be able to make a reservation by phone.
☎︎ Reservations and inquiries by phone: 080-7703-7617

▶︎ If you are significantly late, we may charge you an additional charcoal fee. This is because charcoal is consumed while waiting for customers. We ask for your cooperation in arriving on time.

News! From Monday, May 20, 2024, our regular closing days will change to Tuesdays and Wednesdays. In addition, we will be open for lunch on all business days! Click here for details
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please let us know if you have any allergies. Example: 1 person has a walnut allergy, but has no problem with other nuts. Example: Both of us are allergic to chicken, but the extract is fine.
If you are celebrating an anniversary or birthday, we can prepare a message plate. If you are interested, please write a message. Example: A birthday celebration for the tallest of the four girls. Happy Birthday Natsumi, please. Example: This is a wedding gift for a friend and his wife. Congratulations on your wedding, please.
If you are traveling with children, please enter the age of the child. (Please be sure to also check "Notices from the store" at the top of the page)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.