จองที่ร้าน Maruta

Thank you for visiting our reservation page.

<Business days & hours>
Lunch : Saturday, Sunday
Door open 11:30
Please come to door until 12:00.

Dinner : Saturday, Sunday, Monday
Door open 17:30
Please come to door until 18:00.

*You can entrance from the time door open and enjoy walking around Maruta's garden and taking some beverages.
*We accept reservations up to two months in advance.

------------

<Price>
¥24,000 per person (including tax and service charge)
Drinks not included

On the day of your reservation, an array of drinks will be available at the counter for guests to choose according to your preference.

The menu consists of about 10 courses using seasonal ingredients.

A kid's plate is available for elementary school age children.
If you wish, please select it when making your reservation.
There are no restrictions on children visiting the restaurant, however, we do not provide baby chairs.

------------

<Please note about menu>
・Some courses are designed to be shared by a group.
We ask that you please understand this.
・Since the menu is made up of seasonal ingredients, we do not accept changes to the menu due to allergies or dietary preferences.
We ask for your understanding.

---------------------------------------------------------------

<About Parking>
For those coming to the restaurant by car
We do not have a parking lot on site.
We recommend that you use the nearby parking lots or take public transportation.
Please note that the parking lots around the restaurant are very crowded.
Please allow plenty of time for your visit.

<About our Garden>
Our restaurant has an edible garden called Jindaiji Garden.
During the summer season, the garden is overgrown with herbs and plants that tickle the nose with a variety of aromas that can only be experienced during this season.
We do not spray herbicides or insecticides, so insects can live in harmony with us.
Especially from the rainy season to the end of autumn, insect bites are a given.
We have prepared homemade insect repellent, but we recommend that you bring a jacket to avoid exposing your skin.

<Cancellation Policy>
If cancelled within one day of the reservation, 100% of the fee will be charged.reservation@maruta.green
Tel. 042-444-3511
Reservation by Phone Hours 
Thursday,Friday 11:00 - 18:00

Closed on Tuesday and Wednesday
12 ปีและต่ำกว่า
2 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

For food safety reasons, please fill in this form if you have any allergies.
However, please note that, as we use seasonal ingredients in our courses, we do not accept changes to the menu due to allergies or dietary preferences.

If you cannot eat seafood in general, dairy products in general, fruits in general, or meat in general, we apologize, but we will refuse at the time of reservation.
For food safety, we ask for your understanding.
We do not offer plates or cakes for birthdays or anniversaries.
A small bouquet of flowers is available upon request.
Please indicate how many bouquets you would like below.
If you have any other questions, please fill in the form below.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.