จองที่ร้าน Kyoto Rokkaku Rokujuan

▶Take-out Hana Warabi will be suspended for a while.
▶We cannot accept reservations for dates and times that cannot be selected.
▶Duck congee is not available during cafe time (14:00-17:30).
▶Please note that we may not be able to accommodate your request for specific seats.
▶All seats have a garden view. We will assign window seats to customers who make reservations first.
▶If we are unable to contact you 15 minutes after your reservation time, we may be forced to cancel your reservation.
▶We may contact you regarding your reservation. Please make sure to enter an address and phone number where we can contact you.
▶There is no smoking space on the premises.
▶Please use a nearby paid parking lot for parking.
▶For reservations of 9 or more people, please contact the store directly. Telephone inquiries: 075-746-5927
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.