จองที่ร้าน Sushi Shikon

For parties greater than 5 persons, please reserve by email at reservations@sushi-shikon.com

Children: Children under 12 are welcome in our private VIP room, with chef’s approval (Children Omakase HKD $1,800)

Corkage Policy: Guests may bring wine to Sushi Shikon that was purchased elsewhere. There will be a corkage charge of HKD 500 per bottle and HKD 1,000 per magnum bottle applied to the bill.
โปรดเลือกเวลาในโซนเวลาท้องถิ่นของร้าน

การร้องขอ

We cannot offer menus free of raw ingredients, but please inform us of any allergies or special dietary restrictions.
Hotel in HK (if applicable)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

※ โปรดมั่นใจว่าคุณจะได้รับอีเมล์จาก "tablecheck.com" domain
รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.