Đặt bàn tại Sushi Shikon

For parties greater than 5 persons, please reserve by email at reservations@sushi-shikon.com

Children: Children under 12 are welcome in our private VIP room, with chef’s approval (Children Omakase HKD $1,800)

Corkage Policy: Guests may bring wine to Sushi Shikon that was purchased elsewhere. There will be a corkage charge of HKD 500 per bottle and HKD 1,000 per magnum bottle applied to the bill.
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

We cannot offer menus free of raw ingredients, but please inform us of any allergies or special dietary restrictions.
Hotel in HK (if applicable)

Chi tiết Khách

※ Hãy chắc rằng bạn nhận được email từ tên miền "tablecheck.com"
Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.