จองที่ร้าน Sushi Tou

▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
▶ If you have allergies or poor foods, please fill in the request column.
▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation, please be sure to contact us as we will be forced to cancel as it may be delayed.
▶ Please contact the store directly when booking more than 5 people.
▶︎【Cancellation fee】same day 100%

【Closed day】
Sunday/ Public Holiday

การร้องขอ

Please let us know if you would like to take interest in our shop.
If you would like to use it on your birthday, anniversary, etc., please indicate your preferences such as cakes and bouquets here. (We will charge you separately.)
※ The reception will be accepted 2 days before the date of coming to the store. Please note that we may be unable to respond to subsequent requests.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน