Đặt bàn tại Chinese "Sairyu" - Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers

Chinese restaurant Sairyu will be closed on the following dates. Thursday, April 25th / Wednesday, May 8th / Tuesday, May 14th / Wednesday, June 5th / Wednesday, June 12th / Wednesday, June 26th ■Menu・Depending on the availability of ingredients, some dishes may be changed, or the contents and presentation may change. Please be forewarned. ■Cancellation fees・If you cancel on the day of your reservation, 100% of the fee will be charged. ・If you do not contact us and do not show up, 100% of the fee will be charged. ■Please check the terms and conditions of each plan when making a reservation. ■The listed price includes tax and service charges. [Restaurant general reservation line] 045-411-1188 (10:00-19:00) [Chinese restaurant Sairyu] 045-411-1144 (10:30-21:00) ★☆★ Please be sure to select the <Number of people>, <Date> and <Time> before viewing ★☆★ To check the latest availability, please enter the "Number of people" and the "Quantity" of your desired plan and check the calendar.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.