จองที่ร้าน CAFE GITANE

Notice from the restaurant.

◆ Reservation Information ◆

▶ Please note that sometimes we may not be able to meet your request for the seat selections.
▶ Please fill in the request column or contact us by phone in case of any allergies, or any food intolerances.
▶ In case of a group reservation, that exceed 15 people, please contact us directly by phone.
▶ Please enter the number of people for all reservations, and if you have children, please fill in their ages in the request box.

◆ Cancelation Policy ◆

If we do not obtain any cancelation notification from the guests on the day of their reservation, 100% of their booking will be charged. Reservation of the guests, who are not arriving within 30 minutes, may be automatically canceled.
Please do not hesitate to contact us directly on 050-3184-4422, if you might have any other inquiry regarding your reservation.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.