จองที่ร้าน Le Jardin / Hotel Chinzanso Tokyo

・We cannot accept reservations for seats near the window, etc. Please note.
・For reservations for 5 or more people, please contact the store.
・If we cannot contact you 30 minutes after your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late.
*Please check the cancellation policy .

▼Please enjoy the Tokyo Unkai before or after your meal. *Kambokumon is closed. Please use the front entrance of the hotel.

▼Please join the Fujita Kanko Group membership program "THE FUJITA MEMBERS" .
8 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Have you joined the membership program "THE FUJITA MEMBERS"?
If you have any food allergies, please write them down. Please also include the number of people involved.
Guests with childrenPlease let us know the age of your children and whether you have a stroller.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.