จองที่ร้าน Japanese Kaiseki Restaurant Hanagasumi - 明治記念館

▶ You will be charged 1,000 yen (body price) as a seat. (Online reservation privilege price does not include children and infants) ▶ Use time is 2 hours after the reservation time. ▶ Online reservations are closed 3 days before the reservation date. ▶ Please note that the rooms of the Kaiseki course will be left to you. ▶ If you arrive after the reservation time, we will not be able to change the time of leaving the room. ▶ If you are absent or canceled on the day, you will be charged 100% for cooking. ▶ If you are unable to contact us after 30 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late. ▶ Please refrain from bringing food. ▶ You will be charged 5,000 yen per bottle. ▶ Please contact the store directly for reservations of 13 people or more. Inquiries by phone: 03-3746-7733 *** Business hours *** Weekdays 11: 30-22: 00 (LO 20:30) * Complete reservation system Saturdays, Sundays, and holidays 11: 30-21: 30 (LO 20:00) * Complete reservation system
12 ปีและต่ำกว่า
1 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have allergic ingredients, please write.
If you are allergic to Question 1, please let us know as much detail as possible. Example) Use of soup stock, use of soy sauce if wheat allergy, etc.
Please let me know if there are any special offers or discounts issued by the Meiji Memorial. * Please note that depending on the course you choose, there may be special offers and discounts.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.