จองที่ร้าน Cucina del Nabucco (Ginza)

※※ Due to the announcement of the state of emergency, we will be closed for the time being. ※※
* Business hours are subject to change depending on the situation.
* Customers under elementary school age are not allowed to enter the store.
* Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
* After 17:00, Koperto [seat fee] will be charged 385 yen (tax included) per person.
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.