จองที่ร้าน Cucina del Nabucco (Ginza)

※ We have cooperation for lunchtime in 2 hours from the time of reservation.
※ We have cooperation for Friday's dinner time in 2 hours and 20 minutes from the time of reservation.
※ We do not accept the seat selection.
※ If you are late for more than 20 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
※ All seats are non-smoking seats.
※ Children are accompanied by elementary school students for both lunch and dinner.
※ If you are booking for more than 11 people please contact directly to the store.
※If you wish to receive a receipt, please fill in that with your address.
※ We kindly ask you for an additional ¥350 / person as a table charge after 5:00 p.m.
※Store phone number:03-6631-1117
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.