จองที่ร้าน Ryan

◆Please be sure to call in advance when arriving more than 15 minutes later than the reservation time. If we do not hear from you, we may release your table to another customer.
◆Please make any changes or cancellations within one day of the reservation date. There may be cancellation fees if guests fail to cancel within the designated timeframe.
◆We do not accept seat specifications.
◆Reservations for more than parties of 6 must be made by phone.
◆Private room is available for parties larger than 4 to 6 adults. Room charge is 2,000 yen during lunch, 5,000 yen during dinner time.

※Online reservations may be made within one day of the reservation date. Reservations for the day of or any other inquiries may be made by phone.
Please fill in areas under "Requests" in ENGLISH or JAPANESE.

การร้องขอ

◆Please inform us of any food allergies in your party.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.