จองที่ร้าน RYAN

◆We kindly ask guests to call in advance when they will be 15 minutes or more late than the reservation time. If we do not hear from you, the table may be released to another customer.
◆Please make any changes or cancellations within one day of the reservation date. There may be cancellation fees if guests fail to cancel within the designated timeframe.
◆We do not accept seat specifications. All seats are assigned by the restaurant.
◆Please make reservations by phone for more than parties of 6.
◆Private room is available for parties larger than 4 adults up to 6. Room charge is ¥2,000 during lunch bad ¥5,000 during dinner time.

※Online reservations may be made within one day of the reservation date. Reservations for the day of or any other inquiries may be made by phone.
Please fill in areas under "Requests" in ENGLISH or JAPANESE.

การร้องขอ

◆Please let us know of any allergies or dietary needs in advance.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.