Đặt bàn tại Kafe Inari

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection. ▶If you can't contact us after 〇 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late. ▶Please contact the store directly when making a reservation for more than 〇 people. Inquiries by phone:
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know. *Please contact us by phone for any questions or seat requests.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.