จองที่ร้าน Nanzenjisando Kikusui

●Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
●If we are unable to contact you within 30 minutes of your reservation time, we may have no choice but to cancel your reservation.
●Service Charge The price includes a 10% service charge.
●Private rooms are available at a charge of 5,500 yen for lunch time and 11,000 yen for dinner time.
※Reservations for private rooms can be made by phone.
●Please contact the restaurant directly for reservations for more than 9 persons.

Inquiries by phone: 075-771-4101
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please let us know about any allergies or food allergies.
If you have any allergies, please indicate whether or not you are allergic to soup stock, as soup stock is used in some dishes.
If you have no allergies, please write "none.

*We are sorry, but we are unable to accommodate vegan, vegetarian, or gluten-free requests.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.