จองที่ร้าน Cantonese Kazen

▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation Please be sure to contact us in case you are late as it may be treated as cancellation treatment.
▶ Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.), food allergy.
▶ Regarding seat selection, we may not be able to comply with your request, please be forewarned.
▶ As for reservations, we may contact you from a store.
▶ Reservations for groups of 10 people or more are available on the phone (03-6264-5851)
▶ If you have any other requests, please fill in the request column.

การร้องขอ

Please let us know if you are allergic to the ingredients.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.