จองที่ร้าน Shunju Tameikesanno

■We are open at the following hours after thorough infection control measures■ Lunch [Mon-Fri] 11:30-14:30 (14:00 LO) [Sat] 11:30-15:00 (14:00) 30 LO) Dinner [Mon-Sat] 16:30-23:00 (22:00 Food LO / 22:30 Drink LO) Take-out [Mon-Sat] 16:30-21:00 LO *Subject to change due to self-restraint request You may receive it. Click here to make a reservation for takeout or delivery👈 ●If you have any food allergies or would like to request a seat, please fill out the request column or contact us by phone.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.