จองที่ร้าน Shunju Tameikesanno

Based on the request to shorten the business hours, we will thoroughly implement hygiene measures and operate with the following contents. 11: 30-20: 00 (Open only for reserved customers) Lunch 11: 30-15: 00 (14:30 LO) Dinner 16: 00-20: 00 (19: 30 LO) Take-out 11:30 ~ 19: 30 * Alcohol service will be suspended or restricted upon request. * Subject to change without notice due to instructions from the government and local governments and overall review. * Reservations are required to enter the store from 15:00 to 16:00. During the above period, the à la carte menu at dinner time may be suspended or reduced. Please contact us for details. Click here to make a reservation for take-out delivery 👈 ● If you have any food allergies or seat requests, please enter them in the request field or call us.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.