Đặt bàn tại Origine - Hotel The Manhattan

Lunch sales on Saturdays, Sundays and holidays are in two parts.
Part 1: Entry time 11:30 to 12:00 (up to 13:30 for seating)
Part 2: Entry time 13:45 to 14:15 (for seating 15:30 )
Please note that the seat specification may not meet your request.
※ Noon: Last order 14:30 Closed 15:30 Night: Last order 21:00 Closed 22:00
dưới 12 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

ご宿泊(当日)の有無
Please enter if you have food allergies.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.