จองที่ร้าน baron

· For Monday through Saturday, we accept reservations for 3 people.
· We do not accept debit cards in this net reservation.

▶About reservation
· We will keep the card information at the time of reservation, but the settlement will not be done.
* Please pay actual usage fee at check in that day.
* It may change from the display price according to the purchase situation.

· Please write the number to contact the day.

▶Children's use
· If you are a child under 10 years of age, please make a reservation by telephone.
☏ : 050-3134-3020

▶About cancellation
· 50% before 3 days, 2 days ago.
· On the previous day, cancellation on the day will be charged a 100% cancellation fee.

· If you are late for not contacting from reservation time, please be sure to contact us as we will automatically cancel as it will be delayed more than 30 minutes.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Do you have time to leave the store?
If you come by someone's introduction, please write the name of the introducer.
Guests from abroad please enter hotel name of accommodation.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.