จองที่ร้าน korare WINE AND DINE /DoubleTree by Hilton Toyama

▶ Any uninformed reservations past 30 minutes from reserved time, or reservations that are for reselling will be considered as cancellation of reservation.
▶ Please kindly understand that there may be media shooting without announcement.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Are there any food allergies,?
Are there any food allergies, if Yes please fill in here
If you are a Hilton Honors member, please enter your status and membership number (9-10 digits). If you are not a member, please enter "None". (Answer example) Gold 123456789

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.