จองที่ร้าน FURUYA augastronome

▶ Regarding the specification of the seat, we may not be able to comply with your request.
▶ Smart casual (We do not accept visits with overly casual clothing such as T-shirts, shorts, sandals.)
▶ We do not accept children's use.
▶ Please contact the store directly when booking more than 5 people.

Cancellation policy
100% cancellation of the day will be accepted.

Inquiries by telephone: 03-5797-7527

การร้องขอ

If you have any allegies or dislikes please inform us at the time of booking. Please specify the number of the guest with allergies.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.