จองที่ร้าน Washokuya Seven Days

▶ Meals are available only for courses. (Course content will change monthly)
▶︎ There are relatively more seats available at lunchtime.
▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you have any ingredients that you don't like, please fill in the request column. *Please contact the store directly for allergy information.
▶If you can't contact us after 10 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late.

การร้องขอ

If you would like a dessert platter (¥2,200) with a message, please write your message. Example) Happy Birthday Mr. 〇〇

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป