จองที่ร้าน Teppanyaki HORIZON

▶Children under 4 years old are not permitted.
▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If we are unable to contact you within 30 minutes of your reserved time, we may have no choice but to cancel your reservation.
▶If you cancel the day before the reservation, you will be charged 50% of the total amount of the reservation.
▶Please contact the restaurant directly when making a reservation for more than 7 people.

Inquiries by phone:0980-74-7021

Please check the following.
In order to ensure the safety of our customers, we have established the following for the restaurants and bars in the Shigira Seven Miles Resort Hotel and the restaurants and bars in the resort that we operate.
「<ahref="https://drive.google.com/file/d/1W1KYIM2bVN59yBDIRgUaa_crAVUzUzCY/view?usp=share_link" target="_blank">利用規約</a>」
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please select your accommodation. If you are not staying at Shigira Resort, please select “Other” and fill in the form.
(e.g.) Other company's hotel, local
Please inform us of any allergies or special preferences you may have. We may not be able to accommodate your request on the day of the event.
For example, one person is allergic to prawns, and extracts are not allowed.
(e.g., one person allergic to onions, but can eat onions if heated, etc.)
*If you do not have any, please write “None”.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.