จองที่ร้าน 海神人の食卓 桟敷

・We may not be able to provide the specific seat you request. We appreciate your understanding.
・If a customer is over 30 minutes late to the reserved time and we cannot get in contact, this will be treated as a cancellation. We kindly ask for a call in the event of late arrival.
・We accept bookings from groups. Please inquire directly.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

How did you hear about us?
Please let us know if you have any allergies or food preferences.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.