Đặt bàn tại 海神人の食卓 桟敷

・We may not be able to provide the specific seat you request. We appreciate your understanding.
・If a customer is over 30 minutes late to the reserved time and we cannot get in contact, this will be treated as a cancellation. We kindly ask for a call in the event of late arrival.
・We accept bookings from groups. Please inquire directly.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

How did you hear about us?
Please let us know if you have any allergies or food preferences.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.